Pressinõukogu sai mullu 33 kaebust

Tallinn, 6. jaanuar 2004. Pressinõukogu sai eelmisel aastal 33 kaebust ning langetas 14 kaebuse osas otsused.

14 mullu tehtud otsusest olid kuus õigeksmõistvad. Kaheksal korral oli aga tegu ajakirjanduseetika koodeksi rikkumisega. Ajakirjanduseetika rikkumine tuli peamiselt sellest, et ajalehed olid jätnud ära kuulamata ühe osapoole seisukohad ning polnud andnud võimalust ka vastulauseks.

Lisaks lahendatud kaebustele saavutasid kaebaja ja ajaleht kokkuleppe seitsme kaebuse puhul. Tagasi võeti või lükati eelmisel aastal 11 kaebust.

Pressinõukogu on enam kui pooleteise tegutsemisaasta jooksul saanud kokku 47 kaebust, neist menetluses on kaheksa.

Lisaks kaebustele sai Pressinõukogu eelmisel aastal 239 telefonipäringut. Neist 78 puudutasid konkreetset artiklit, 35 olid üldised ajakirjanduseetikat puudutavad küsimused ja 126 küsimust oli lehe tellimise kohta. E-posti teel saabus päringuid 9.

EALL