Pressinõukogu statuuti laiendati ajakirjadele ja portaalidele

Tallinn, 19. september 2003. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) nõukogu muutis ajakirjanduse eneseregulatsiooniorgani Pressinõukogu statuuti, pannes lisaks ajalehtedele ka teistele väljaannetele kohustuse Pressinõukogu otsuste avaldamiseks. Seni nägi Pressinõukogu statuut ette, et Pressinõukogu tauniva otsuse kohustuvad avaldama ajalehed.

Pressinõukogu tegi eelmisel kuul EALLi nõukogule ettepaneku asendada sõna “ajalehed” sõnaga “väljaanded”. Seda EALLi nõukogu tegi. “Sõnastust oli vaja täpsustada seepärast, et laiendada Pressinõukogu otsuste toimet ka internetiportaalidele ja ajakirjadele, kes soovivad eneseregulatsioonist juhinduda,” ütles Pressinõukogu esimees Sulev Valner.

Pressinõukogu on Eesti ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis pakub lugejatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunult kohtuväliseid lahendusi. Pressinõukogu arutab kaebusi, mis laekuvad lugejatelt trükiajakirjanduses ilmunud materjalide kohta. Tegu on laiapõhjalise koguga, kuhu peale ajakirjanduse esindajate on kaasatud isikud meediavälistest sektoritest.

Pressinõukogu on enam kui aasta jooksul saanud 31 kaebust, neist menetluses on üks. Otsused on tehtud 15 kaebuse kohta, nendest õigeksmõistvaid on 7 ja taunivaid 8. Eelmenetluse käigus on leitud lahendus viiel juhul, tagasi on lükatud 9 ja tagasi on võetud üks kaebus.

EALL