Pressinõukogu tegi Delfi kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 6. jaanuar 2022. Pressinõukogu arutas Robert Sarve ja Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜ kaebust Delfis 2. novembril ilmunud artikli „Robert Sarv kutsus piirangutevastaseid üles riiki kohtusse kaebama. Advokatuuri esimees: see ei ole advokaadile kohane, asja tuleb arutada aukohtus“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et vandeadvokaat Robert Sarv avaldas ühismeedias, kuidas on võimalik riik koroonapiirangute pärast kohtusse kaevata. Artiklis märgitakse, et tegemist on üleskutsega. Seda kommenteerib ka advokatuuri esimees, kelle sõnul võtab kutse-eetilistes küsimustes seisukohad advokatuuri aukohus.

Robert Sarv kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot, sest tegemist ei ole üleskutsega. Kaebaja lisas, et ka artikli pealkiri on seetõttu vale. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta sõna ei saanud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et üleskutse ei ole piiritletud õigusmõiste. Delfi leiab, et tegemist on väärtushinnanguga, millena kaebaja sotsiaalmeedia postitust tõlgendasid nii Delfi kui ka advokatuuri esimees. Delfi lisas, et kaebaja üleskutses kirjeldatakse etappide kaupa kaebuse esitamise menetlust ja kulusid ning see lubab diskrimineerimise lõpetamist. Delfi lisas, et kaebaja sotsiaalmeediapostitus oli avalik, Delfi tõlgendas seda üleskutsena ning küsis kutseorganisatsiooni advokatuuri, millesse kaebaja kuulub, seisukohta. Delfi leiab, et artikkel sisaldas ka kaebaja seisukohta, et tegemist ei ole üleskutsega sõlmida leping. Delfi selgitas, et avaldas kaebaja kommentaari viivitamatult pärast selle saamist vaatamata asjaolule, et kaebaja kohta ei esitatud tõsiseid süüdistusi.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja postituse nimetamine üleskutseks põhjendatud, sest see kutsub inimesi tegutsema. Pressinõukogu hinnangul on seega ka artikli pealkiri õige. Pressinõukogu leiab, et Robert Sarve seisukohad on artiklis olemas. Samuti on artiklis kaebaja  selgitus, et tegemist ei ole üleskutsega.

Pressinõukogu