Pressinõukogu tegi Ekspressi artikli kohta kaks taunivat otsust

Tallinn, 7. oktoober 2020. Pressinõukogu arutas EASi kaebust ja ka Kalle Klandorfi kaebust Eesti Ekspressis 15. juulil ilmunud artikli „EAS käib jälle Viive Aasmaga kohut, asjasse on segatud ka Mark Eikner ja Paavo Pettai“ peale ning otsustas mõlema kaebuse puhul, et artikkel rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Viive Aasmaa ja EASi vahelisest kohtuvaidlusest EASi korraldatud 800 000 euro suuruse riigihanke pärast. Artiklis räägitakse ka EASi, hanke võitja ja Kalle Klandorfi vahelisest väidetavatest seostest.

EAS kaebas Pressinõukogule, et EASi seostamine poliitilise eelistusega on meelevaldne. EAS leiab, et artikkel sisaldab faktivigu ja väiteid, mis EASi mainet kahjustavad. Kaebaja ei ole rahul, et EASi väiteid on artiklis kasutatud ebaproportsionaalselt vähesel määral ja et artiklis jääb kõlama negatiivne hoiak EASi suhtes. EAS saatis ajakirjanikule palve faktivead ja hinnangulised väited parandada, kuid ajakirjanik keeldus.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli põhituumaks on see, et EASi hanke võitis reklaamiagentuur, mida juhib Mark Eikner, pakkumise tähtsaimaks autoriks oli Paavo Pettai ning EASi poolt juhtis selle hanke hindamiskomisjoni Heili Klandorf. Lehe väitel tähendab see, et Keskerakonnal, Klandorfidel ja Eikneril-Pettail on omavahel pikad ja keerulised seosed. Leht lisas, et artikli peateema kommenteerimisel jääb EAS üldsõnaliseks. Leht märkis, et EAS andis pikad ja põhjalikud vastused teiste asjade kohta, mitte artikli peateemal.

Pressinõukogu otsustas EASi kaebuse puhul, et leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel hulga ebatäpsusi, millele ka EAS ajakirjaniku tähelepanu juhtis, kuid neid ei parandanud. Samuti rikkus Ekspress punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel läbisegi fakte ja ajakirjaniku hinnanguid.

Kalle Klandorf kaebas Pressinõukogule, et artikkel on negatiivne, halvustab tema mainet ja jätab mulje, et OÜ Idea PR võit EASi hankes on kuidagi seotud temaga läbi tütre Heili Klandorf-Järvsoo, kes oli hanke hindamiskomisjoni esimees. Kaebaja lisas, et artikkel sisaldab hulga oletusi tema seostest väidetavate korruptsioonijuhtumitega. Kaebaja ei ole rahul, et temalt kommentaari ei võetud.

Eesti Ekspress vastas, et riigihanke üle käis kohtuvaidlus ja artikkel räägib kohtuvaidlusest. Leht lisas, et ei süüdista kedagi ja avaldatud väited ei ole valed.

Pressinõukogu otsustas Kalle Klandorfi kaebuse puhul, et leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Kalle Klandorf toodud artiklisse sisse kui osapool, tema kohta on esitatud süüdistusi, mistõttu oleks pidanud talle sõna andma.

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsused nii paberlehes kui veebis 7. oktoobril.

Pressinõukogu