Pressinõukogu tegi Ekspressi artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 3. november 2021. Pressinõukogu arutas MTÜ Kool 21. sajandil kaebust Eesti Ekspressis 28. aprillil ilmunud artikli “Ma olen koolipidaja ori – pildikesi elust Vene eragümnaasiumis” peale ja otsustas, et leht  rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib õpetaja ja kooli juhtkonna vahelisest konfliktist eragümnaasiumis MTÜ Kool 21. sajandil.

MTÜ Kool 21. sajandil kaebas Pressinõukogule, et leht ei kontrollinud allikate väidete tegelikkust ja õigsust. Kaebaja ei ole rahul, et paberlehes kooli seisukoht ei ilmunud. Samuti leiab kaebaja, et artikli pealkiri ei vasta sisule.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik helistas ja kirjutas korduvalt kaebajale, kuid kaebaja ei soovinud omapoolseid kommentaare jagada. Leht leiab, et pealkiri on õpetaja hinnang töökeskkonnale ja suhetele tööandjaga ning tegemist on õpetaja tunnetusega. Leht leiab, et õppealajuhataja ja koolidirektori väiteid saab kasutada usaldusväärsete allikatena, sest nad on kooli pikaaegsed töötajad ja neil on ülevaade koolis toimunust.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaarivõimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud materjal nii ajakriitiline, et see ilma kooli esindaja kommentaarita paberlehes avaldada.

Samuti rikkus Eesti Ekspress ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel ebatäpset infot (näiteks töökonflikti, töötasude ja sõiduki kohta), mida oleks saanud kaebajale sisuliselt sõna andmisega välistada.

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse täna.

Pressinõukogu