Pressinõukogu tegi Ekspressi artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 13. jaanuar 2021. Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Ekspressis 19. augustil ilmunud artikli „Kuidas poeg ema kodu tagaselja ära kinkis” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib ema ja poja kohtuvaidlusest maja pärast, mille poeg ema rahaga ehitas ja väidetavalt tema nimele lubas vormistada, kuid kinkis hoopis oma uuele elukaaslasele.

Kaebajad ei ole rahul, et nad on artikli põhjal identifitseeritavad, sest artiklis on märgitud nende elukoht ja avaldatud maja foto. Kaebajate hinnangul ei ole antud kohtuasjas avalikku huvi. Kaebajad leiavad, et nende kohta on artiklis avaldatud halvustavaid ja kontrollimata väiteid ning isiklikku elu puudutav probleem. Samuti ei ole kaebajad rahul, et neid on süüdistatud õiguserikkumistes aj et neile sõna ei antud. Kaebajate hinnangul on artikli pealkiri eksitav.

Eesti Ekspress vastas, et artikkel põhineb kohtudokumentidel. Leht selgitas, et artikli teema osas on avalik huvi, sest korralikult vormistamata kokkulepped võivad viia kohtuvaidlusteni lähedaste vahel. Leht leiab, et üksnes asukoha ja maja pildi järgi ei ole kaebajad identifitseeritavad ning kohalikud olid konfliktist juba enne artikli ilmumist teadlikud. Leht lisas, et kohtuasi ei olnud kinnine. Leht leiab, et ükski artiklis avaldatud asjaoludest ei rikkunud ülemääraselt kaebajate isiklikke õigusi. Leht lisas, et ajakirjanik kontrollis väiteid erinevatest allikatest ja küsis ka kaebajate seisukohta, kuid viimased keeldusid kommentaarist. Lehe hinnangul kajastab pealkiri artikli sisu täpselt ja objektiivselt.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul küsiti kaebajatelt küll kohtuotsuse avaldamise, kuid mitte ema mälestuste kohta kommentaari.

Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 13. jaanuaril.

Pressinõukogu