Pressinõukogu tegi ERRi venekeelse portaali kohta tauniva otsuse

Tallinn, 10. märts 2020. Pressinõukogu arutas Toomas Mardi kaebust Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) venekeelses portaalis 5. detsembril ilmunud artikli „Kohus tunnistas Tallinna Sitsi tänava süstlavahetuspunkti tegevuse ebaseaduslikuks“ peale ja otsustas, et portaal rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel kajastab kohtuotsust Põhja-Tallinnas Sitsi tänava elumajas asuva süstlavahetuspunkti tegevuse kohta. Kohus lubas antud aadressil vaid konsultatsioonid, kuid süstlavahetuse tunnistas ebaseaduslikuks.

Kindralite Kinnisvara OÜ juhatuse liige Toomas Mardi kaebas Pressinõukogule, et firmale viidatakse artiklis kui ühele osapoolele, kuid sõna ei anta. Kaebaja märkis, et antud aadressil Sitsi tänaval asub kahjude vähendamise keskus, mitte süstlavahetus. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on eksitav, sest nõustamisteenust antud ruumides kohus ei keelanud, kuigi pealkiri jätab mulje, nagu oleks kogu tegevus ebaseaduslik.

ERR selgitas, et uudisloo keskmes on kohtumääruse kirjeldus, mitte konflikti osapoolte vahelise konflikti käsitlemine ning seetõttu ei olnud põhjust lisada kaebaja kommentaari kohtuotsuse kohta. ERR märkis, et pealkirjas faktiviga ei ole, sest sellest tuleb välja, et süstlavahetus on keelatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhäälingu venekeelne portaal rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et kui lisaks kohtuotsuse kajastamisele on võetud ühelt osapoolelt eraldi kommentaar, oleks selle pidanud võtma ka teiselt poolelt ehk Kindralite Kinnisvara OÜ-lt.

ERRi venekeelne portaal avaldas Pressinõukogu otsuse 5. märtsil.

Pressinõukogu