Pressinõukogu tegi Gorodi kohta tauniva otsuse

Tallinn, 21. mai 2020. Pressinõukogu arutas Jelena Pahhomova, Larissa Olenina, Ilja Fjodorovi, Tatjana Stolfati ja Jelizaveta Tšertova kaebust ajalehes Gorod 24. jaanuaril ilmunud artikli “Haistmine nagu koeral, silm naga kotkal?” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis süüdistatakse Narva volikogu valitseva fraktsiooni liikmeid korruptsioonis ja märgitakse, et osa neist on end süüdi tunnistanud.

Jelena Pahhomova, Larissa Olenina, Ilja Fjodorov, Tatjana Stolfat ja Jelizaveta Tšertova kaebasid Pressinõukogule, et artiklis olevad väited viie saadiku poolt oma süü tunnistamise ja kahju eest rahalise kompensatsiooni maksmise kohta ei ole tõesed. Kaebajad märgivad, et neid on käsitletud kurjategijatena enne sellekohast kohtuotsust. Kaebajad ei ole ka rahul, et nende kohta on esitatud süüdistus, kuid sõna ei anta.

Gorod vastas Pressinõukogule, et artiklis ei ole öeldud, et kaebajad on kurjategijad või et nad on süüdi mõistetud. Leht lisas, et avaldatud info põhineb prokuratuuri poolt välja antud infol.

Pressinõukogu otsustas, et Gorod rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Pressinõukogu hinnangul on info saadikute süü ülestunnistamise ja rahalise kompensatsiooni maksmise kohta ebatäpne, sest tegelikkuses oli tegemist oportuniteediga, mis ei tähenda süüdi mõistmist.

Gorod avaldas Pressinõukogu otsuse oma veebis.

Pressinõukogu