Pressinõukogu tegi Kanal2 kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 27. detsember 2022. Pressinõukogu arutas Sandra Kulderknupu kaebust 2. augustil Kanal 2 eetris olnud „Suvereporteri“ peale ja otsustas, et saade ei rikkunud head ajakirjandustava.

Sandra Kulderknup kaebas Pressinõukogule, et saatelõik temast on läbivalt alandava ja halvustava tooniga. Kaebaja leiab, et saatelõigu puhul on tegemist arvamusega, mis sisaldab ka faktiväiteid loo meloodia ja otselaulmise kohta. Kaebaja leiab, et nende puhul ei ole selgelt eristatav, milline osa on arvamus ja mis põhineb faktidel. Kaebaja selgitab, et oma esinemistel ta laulab otse ja saatelõigus käsitletud lool on meloodia. Kaebaja ei ole rahul, et saatelõigus loeti kaebaja muusikavideole peale halvustava ja mõnitava alatooniga kommentaare ja temast räägiti kui ebapädevast muusikust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et saatelõigus puudutatakse ka tema eraelu ja tegemisi ning jäetakse ettekujutus kui alaealisest alkoholitarbijast. Kaebaja lisas, et muusikavideos alkoholi ei tarbita.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et tegemist on humoorika ja satiirilise „Suvereporteri“ saate vahelooga, mis ei pretendeeri faktidepõhisele uudisajakirjandusele. Kanal 2 leiab, et tegemist oli põhjendatud ja lubatava kriitikaga muusikavideo kohta ning et igaüks on vaba kritiseerima loomingut. Toimetus leiab, et kriitika on põhjendatud, sest kaebaja kui sisulooja sihtgrupiks on alaealised, aga video sisuks on täiskasvanute käitumine: viited alkohoolsetele kokteilidele, mootorsõiduki juhtimine alaealise poolt ja öö läbi pidutsemine. Lisaks teeb video otsest reklaami alkohoolseid kokteile müüvale kokteilibaarile. Kanal 2 väitel ei ole saatelõigus hinnangut kaebajale kui alkoholitarbijale.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul on antud saatelõigu puhul tegemist ajakirjaniku arvamusega ja kriitikaga muusikavideo ja laulu kohta. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja end sisuloojana ise avalikkuse ette toonud ning seetõttu tuleb tal taluda erinevalt tavainimesest rohkem kriitikat.

Pressinõukogu