Pressinõukogu tegi Maalehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 10. detsember 2020. Pressinõukogu arutas Eesti Looduseuurijate Seltsi kaebust Maalehes 8. oktoobril ilmunud artikli „Metsakaitsjate tagant paistavad Gazpromi huvid ja raha“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et looduskaitses kasutatakse Nord Streami raha, mille enamusosalus kuulub Venemaa riiklikule gaasiettevõttele Gazprom.

Eesti Looduseuurijate Selts (ELUS) kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valeväiteid, autori isiklikke arvamusi ja hinnanguid ning kõik osapooled pole sõna saanud.

Maaleht vastas Pressinõukogule, et kaebajat mainitakse artiklis kahel korral ning kaebaja ei väida, et tema kohta esitatud faktiväide oleks vale.

Pressinõukogu otsustas, et Maaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus Maaleht punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel segamini fakte ning ajakirjaniku arvamusi ja oletusi.

Maaleht rikkus ka koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et ELS ei saanud süüdistusi sisuliselt kommenteerida.

Maaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on Maalehe esikülg ja pealkiri eksitavad, sest faktidega ei ole tõestatud, et Gazprom annab looduskaitsjatele raha.

Maaleht avaldas Pressinõukogu otsuse veebis 4. ja paberlehes 10. detsembril.

Pressinõukogu