Pressinõukogu tegi MK-Estonia artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 16. november 2022. Pressinõukogu arutas kaebust MK-Estonias juunis ilmunud artikli peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kohtusse jõudnud perekonfliktist, mille keskmes on lapsed.

Kaebaja ei ole rahul, et artikkel on üles ehitatud nii, nagu oleks ta kohtuvaidlust kommenteerinud, kuigi ajakirjanik temaga ühendust ei võtnud ja tema advokaat keeldus kommentaarist. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artikkel sisaldab tema tervist puudutavat infot. Kaebaja lisas, et ei andnud nõusolekut laste andmeid ega nende fotot avaldada.

MK-Estonia vastas Pressinõukogule, et lehe poole pöördus laste isa, kes soovis olukorrale tähelepanu juhtida. Kuna tegemist oli ebatavalise olukorraga, siis otsustas toimetus konfliktist kirjutada. Leht lisas, et kuna neil laste ema kontakti ei olnud, võeti ühendust ema advokaadiga, kes teatas, et ema kommentaare anda ei soovi. Seepeale otsustas leht kajastada kohtuotsust, kus olid mõlema poole seisukohad. Leht selgitas, et laste andmeid ei avaldatud ja nende näod ei ole fotol näha. Samuti ei ole artiklis laste ema nime ega muid isiklikke andmeid.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonia rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.7., mis näeb ette, et vanemate vaidlusi laste hooldusküsimuste üle üldjuhul ei kajastata. Samuti rikkus leht punkti 4.8., mis näeb ette, et avaldades materjale õigusrikkumistest, kohtuasjadest ja õnnetustest peab ajakirjanik kaaluma, kas asjaosaliste identifitseerimine on tingimata vajalik ja milliseid kannatusi võib see asjaosalistele põhjustada. Ohvreid ja alaealisi kurjategijaid üldjuhul avalikkuse jaoks ei identifitseerita. Pressinõukogu hinnangul on artikli põhjal perekond tuvastatav. Pressinõukogu hinnangul oleks saanud sel teemal kirjutada veelgi anonüümsemalt, ilma fotota, elukohata ning teiste näidetega.

Samuti rikkus MK-Estonia ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.6., mis näeb ette, et andmeid ja arvamusi konkreetsete inimeste tervisliku (nii vaimse kui füüsilise) seisundi kohta ei avaldata, välja arvatud juhul, kui inimene on andmete avaldamisega nõus või kui niisuguste andmete avaldamist nõuab avalikkuse huvi. Pressinõukogu hinnangul puudus ema terviseandmete avaldamise vastu avalik huvi.

MK-Estonia rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada. Pressinõukogu hinnangul tekitab artikkel tänu identifitseerimisele ja juhtunu detailsele kirjeldusele põhjendamata kannatusi lastele ja emale.

MK-Estonia avaldas Pressinõukogu otsuse täna.

Pressinõukogu