Pressinõukogu tegi Õhtulehe lugude kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 8. juuli 2024. Pressinõukogu arutas Tiina Jantsoni kaebust Õhtulehes 12. mail ilmunud artikli „Sten-Erik Jantson: elu ema Tiina Jantsoniga on olnud korralik seebiooper – mulle teatati 16aastaselt, et mu isa ei ole üldse mu isa“ ja 14. mail ilmunud artikli „Eksklusiiv. Piilu kingikottidesse ja peosaali. Sten-Erik Jantsoni juubelipeol esines tuntud USA näitleja” peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Tiina Jantson kaebas Pressinõukogule, et mõlema artikli puhul on tegemist tema suhtes pahatahtliku rünnakuga. Kaebaja hinnangul on artiklites ära kuulatud vaid üks pool ja esitatud eksitavat infot. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Kaebaja lisas, et tema eraelu ei puutunud antud lugude puhul asjasse ja selle vastu puudus avalik huvi. Samuti leiab kaebaja, et artiklid tekitavad talle põhjendamata kannatusi.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et mõlemad artiklid on Sten-Erik Jantsoni persoonilood, milles käsitletakse tema tegevust meelelahutus- ja restoraniäris. Lisaks räägib Sten-Erik Jantson avameelselt oma suhetest praeguse ja endise elukaaslasega. Õhtuleht selgitas, et Tiina Jantson on avaliku elu tegelane ja on varasemalt aktiivselt meedias kommenteerinud oma poja suhteid erinevate naistega. Kaebaja ja tema poja suhted on meedia tähelepanu all olnud ka varem. Leht lisas, et kaebaja on varem Sten-Erik Jantsoni isa kohta avalikke kommentaare jaganud. Õhtuleht märkis, et kaebaja on ennast ise pannud olukorda, kus tema suhtes on avalik tähelepanu suurem ja sellest tulenevalt on ka tema talumiskohustus suurem. Leht leiab, et artiklites ei avaldatud eraelulisi materjale, mida kaebaja ei ole varem kommenteerinud või ise avalikkusele avaldanud.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklites avaldatud kaebaja kohta info, mis on juba varasemalt avalikkusele teada ning avaliku elu tegelasena on kaebajal suurem talumiskohustus.

Pressinõukogu hinnangul ei olnud vaja artiklites Tiina Jantsonile sõna anda, sest tegemist ei olnud tõsiste süüdistustega kaebaja aadressil. Esimese loo puhul oli tegemist Sten-Erik Jantsoni intervjuuga, milles ta rääkis muu hulgas ka oma suhetest emaga. Teine artikkel oli Sten-Erik Jantsoni sünnipäevapeost.

Pressinõukogu