Pressinõukogu tegi Päevalehe artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 11. detsember 2023. Pressinõukogu arutas Pere Sihtkapitali juhatuse liikme Hillar Peterseni kaebust Eesti Päevalehes 18. augustil ilmunud artikli „Kairit Tsäro-Mirme: ühe lapse emana osalesin poleemikat tekitanud uuringus ja kaotasin nädalaks vaimse stabiilsuse“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Tegemist on ajakirjaniku arvamuslooga, mis räägib osalemisest isiklikke küsimusi sisaldanud lastetuse teemat käsitlenud uuringus.

Pere Sihtkapitali juhatuse liige Hillar Petersen kaebas Pressinõukogule, et tal tekkis kahtlus, et lugu on ilukirjanduslik väljamõeldis ning ta pöördus toimetuse poole, et artikli asjaolusid selgitada. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valet, sest Pere Sihtkapitali lastetuse uuringu sihtrühmaks olid naised, kel pole lapsi. Kaebaja lisas, et artiklis on ka vale väide, et andmeid küsis Tartu Ülikool. Kaebaja kinnitusel viidati loos teistelegi küsimustele, mida Pere Sihtkapitali uuringus ei küsitud. Kaebaja väitel võis olla tegemist mingi teise uuringuga.

Eesti Päevaleht Pressinõukogule oma vastust vaatamata korduvale küsimisele ei andnud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ja ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon ning punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul on artiklis Pere Sihtkapitali uuringuga seos loodud, kuigi faktid ja asjaolud ajakirjaniku uuringus osalemist samas ei kinnita.

Eesti Päevaleht avaldas Pressinõukogu otsuse 8. detsembril.

Pressinõukogu