Pressinõukogu tegi Päevalehe kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 2. detsember 2021. Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Päevalehes 12. septembril ilmunud artikli „Lugeda ja arvutada ei oska“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib ühest blogipostitusest ja seda ümberlükkavast Statistikaameti arvutusest.

Kaebaja ei olnud rahul, et päevaleht ei andnud talle võimalust oma väiteid selgitada ja põhjendada. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on väidetud, et ta „ei oska lugeda ega kirjutada“ ning et tema arvutused on „pseudoteaduslikud“. Kaebaja peab artikli pealkirja eksitavaks, sest artiklist ei selgu, millel põhineb väide, et kaebaja ei oska lugeda ja arvutada.

Eesti Päevaleht selgitas, et artikkel on kirjutatud kaebaja avaldatud postituse põhjal ning kaebusele lisatud arvutuskäik ei olnud artikli autorile loo kirjutamise aluseks. Päevalehe hinnangul ei ole tegemist konflikti sisaldava materjaliga, sest kajastati kaebaja sotsiaalmeediapostitusele tehtud kommentaari. Leht selgitas, et kuna Statistikaamet on jõudnud järeldusele, et arvutused on valed, siis on järeldus pealkirjas õige ja see ei eksita lugejaid.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanikul on õigus anda hinnang Statistikameti arvutustele ja kaebaja postitusele ning pidada usaldusväärseks ameti arvutusi.

Pressinõukogu leiab, et professionaalne ajakirjandus ei peaks laskuma praegusel ühiskonna lõhestumise ajal vaidlustesse selliste isikutega nagu kaebaja, kes ei ole avalikkusele tuntud ega arvamusliider ning selle kaudu teravdama tarbetut diskussiooni teema üle, mis probleemide konstruktiivsele lahendamisele kaasa ei aita, vastupidi neid loob.

Pressinõukogu