Pressinõukogu tegi Päevalehe kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 4. jaanuar 2022. Pressinõukogu arutas Airi Ilissoni kaebust Eesti Päevalehes 15 oktoobril ilmunud artikli „Poisid, tüdrukud, ritta! „Aga ma ei ole ju kumbki…“ Eestis valitseb soopimedus“ peale ning leidis, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kolmanda soo esindajatest.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsioonijuht Airi Ilisson kaebas Pressinõukogule, et leht avaldas asjasse mittepuutuva lõigu tema vestlusest ajakirjanikuga. Kaebaja selgitas, et ajakirjanik helistas talle koosoleku ajal ja ta ei kuulnud täpselt küsimust. Kaebaja ei ole rahul, et avaldatud lõigus on talle omistatud sõnad, mida ta ei öelnud. Artikli ilmumise järel palus kaebaja toimetusel lõigu sõnastust kohendada, kuid seda tehti alles seitsme tunni möödudes ning parandus oli samuti eksitav.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et kaebaja kasutas väljendeid „bipolaarsed“ ja „vaimsed häirikud“. Leht lisas, et kaebaja lause leidis kajastust eelkõige seetõttu, et ilmestas ametkondade teadmatust mittebinaarsusega seotud probleemide osas. Leht märkis, et kaebaja ei avaldanud soovi vestelda „off the record“. Leht märkis, et kaebaja ei täpsustanud, kuidas tuleks vaidlusaluse lõigu sõnastust muuta. Toimetus lisas, et asjakirjaniku eesmärk ei olnud kahjustada kaebaja mainet, vaid viidata ametkondade teadmatusele kõnealuse teema osas.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest tegemist ei olnud „off the record“ vestlusega.

Pressinõukogu tuletab selle kaebuse valguses toimetustele meelde vestluste dokumenteerimise vajalikkust ning soovitab kõik ametlikud intervjuud salvestada.

Pressinõukogu