Pressinõukogu tegi Päevalehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 12. detsember 2023. Pressinõukogu arutas Ingvar Villido kaebust Eesti Päevalehes 22. septembril ilmunud artikli „“Kättemaksjate üle on võtnud võimust deemonlikkus.“ Lekkinud videomaterjal Lilleorust maalib joogaõpetajast ehtsa kultusliidri pildi“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Ingvar Villido kaebas Pressinõukogule, et artikkel esitab tema kohta tõsiseid süüdistusi: talle heidetakse ette „näidispoomist“, „manipulatsioone“, „maniakaalseid iseloomujooni“ ja „ähvardamisi“. Kaebaja leiab, et seetõttu oleks tulnud talle pakkuda võimalust kommentaariks. Lisaks on kaebaja hinnangul tegemist konflikti sisaldava materjaliga, mistõttu oleks ajakirjanik pidanud ta ära kuulama. Kaebaja märgib, et artikli juurde kuuluvas videoklipis kasutatakse katkeid tema õpetuste ja õpilastega kohtumise sarjas salvestatud videost, mille puhul on tegemist teosega, millele on tekkinud autoriõigus ning mida ta Delfi Meediale loovutanud ega luba selle kasutamiseks andnud ei ole.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artiklis olid religioonipsühholoogi subjektiivsed hinnangud, mitte faktilist laadi süüdistused. Eesti Päevaleht leiab, et tegemist ei ole kaebaja vaatest sellist laadi konfliktse materjaliga, mis eeldaks talle sõna andmist. Eesti Päevaleht on seisukohal, et avaldas kaebaja suulise esinemise motiveeritud mahus ja ulatuses, mis vastab päevasündmuste kajastamise vajadusele, sest artiklis oli vaja tuua konkreetseid näiteid sellest, kuidas kaebaja kirjeldab konflikte jm küsimusi oma auditooriumile – avaldatud video täidab seda eesmärki. Samuti oli kaebaja esinemine avaldatud motiveeritud mahus ning tulenevalt sellest oli väljaandel õigus teost kasutada.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ning punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on artiklis akadeemiku antud iseloomustused nagu „kultusliider“ ja „kultusgrupp“ tõsised süüdistused ning Ingvar Villidole oleks pidanud seepärast sõna andma.

Pressinõukogu ei langetanud otsust artikli juures avaldatud video autoriõiguste kohta, sest see ei kuulu Pressinõukogu pädevusse.

Eesti Päevaleht avaldas Pressinõukogu otsuse täna.

Pressinõukogu