Pressinõukogu tegi “Pealtnägija” saatelõigu kohta tauniva otsuse

Tallinn, 4. veebruar 2021. Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) saates “Pealtnägija” 7. oktoobril eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et saade rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõik rääkis kahe lapsevanema vahelisest vaidlusest väikelapse hooldusõiguse üle.

Kaebaja hinnangul oli saatelõik üles ehitatud ema haigusele tuginedes ja seeläbi ema suhtes poolehoidu tekitades. Kaebaja leiab, et saatelõik sisaldab valeväiteid, leksitavat ja moonutatud infot ja tekitab talle põhjendamata kannatusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud ning et saates kajastati hooldusküsimusi ja eraelu puudutavaid detaile.

ERR vastas Pressinõukogule, et “Pealtnägija” toimetus valis loo keskmesse kohtumääruse täitmisega seotud probleemid ja seetõttu tehti valik, mida käsitleda. ERRi hinnangul oli lugu tasakaalus: mõlema poole selgitused olid loos olemas. ERR märkis, et ema nõustus kaamera ees esinema, kuid isa poolt oli juriidiline esindaja. ERR selgitas, et last ega isa ei identifitseeritud.

Pressinõukogu otsustas, et “Pealtnägija” rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on saatelõigus loodud kaebajast moonutatud pilt, sest tema kohta esitatud negatiivselt mõjuvad väited on jäetud kontrollimata. Samuti ei ole kaebaja ega tema esindaja saanud nende süüdistuste osas võimalust kommentaariks.

“Pealtnägija” avaldas Pressinõukogu otsuse 3. veebruaril.

Pressinõukogu