Pressinõukogu tegi Postimehe artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 30. november 2021. Pressinõukogu arutas Florian Marcus Hartlebi ja Teele Holmbergi kaebust Postimehes 10. septembril ilmunud artikli „Sakslasest politoloog nõuab kohtus Varro Vooglaiult 110 000 eurot“ peale ja otsustas, et Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Florian Marcus Hartlebi ja Teele Holmbergi kohtuvaidlusest Varro Vooglaiuga.

Florian Marcus Hartleb ja Teele Holmberg kaebasid Pressinõukogule, et Postimees avaldas ebaõige väite, sest kaebajad nõuavad kohtumenetluses hüvitist kohtu õiglasel äranägemisel, mitte 110 000 eurot. Kaebajad leiavad, et seetõttu on ka artikli pealkiri eksitav. Kaebajad leiavad, et samuti on eksitav artiklis olev väide, nagu oleks Teele Holmbergil tekkinud konflikt Odini sõdalastega. Samuti on artiklis ebaõige info, et kaebajad nõuavad kohtus ebaõigete andmete ja ebakohaste väärtushinnangute ümberlükkamist ja kahju hüvitamist. Kaebajad peavad eksitavaks ka pildiallkirja, sest pildil ei ole Teele Holmbergi kujutatud. Kaebajad ei ole rahul, et Postimees eemaldas vaid ühe ebaõige väite.

Postimees vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik kontrollis enne loo avaldamist kohtuasja sisu üle. Postimees selgitas, et varasemalt oli info, et kohtus nõutakse 110 000 eurot, kuigi tegelikkuses jäeti hagist summa välja. Postimees selgitas, et kui veast teada saadi, parandati see veebis esimesel võimalusel. Toimetus selgitas, et vandeadvokaadi kirjast ei olnud üheselt aru saada, mis loos valesti on. Leht märkis, et praeguseks on kõik ebatäpsused parandatud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel ebatäpset infot nii hüvitise suuruse, konflikti kui ka kohtus nõutava hüvitise kohta. Samuti on ebatäpsused pildiallkirjas ja pealkirjas.

Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 29. novembril.

Pressinõukogu