Pressinõukogu tegi Postimehe kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 28. detsember 2020. Pressinõukogu arutas Hardi Tulluse ja Veiko Uri kaebust Postimehes 18. septembril ilmunud artikli “Kes elab paksu metsa sees? Seal elab metsaärimees!” peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava. 

Artikkel on lageraiete vajalikkusest rääkivatest metsandusteadlastest ja metsaärimeestest, kes oma kodude ümber kasvatavad metsa ning lageraiet ei tee.

Hardi Tullus ja Veiko Uri kaebasid Pressinõukogule, et artikkel jätab mulje, et nad teevad teadustööd metsaärimeestelt saadava raha eest. Kaebajad leiavad, et artikkel seab ebaõigeid fakte esitades kahtluse alla nende sõltumatuse ja usaldusväärsuse ning kahjustab nende mainet. Lisaks leiavad kaebajad, et neid kui meediaga suhtlemisel kogenematuid inimesi, on kuritarvitatud ega antud võimalust süüdistusi kommenteerida.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis ei ole viidatud konkreetsetele professoritele, kes metasärimeestelt raha saavad. Leht selgitas, et loos olev väärtushinnang on õige, sest Maaülikool kasutab teadustööde tarvis ka erakapitali panust. Postimees lisas, et kaebajad said artikli enne ilmumist üle vaatamiseks, kuid Hardi Tullus oma vastuses faktivigadele ei viidanud. Leht märkis, et mõlemad kaebajad on andnud oma ametitegevuse osas rohkelt intervjuusid ja on väga kogenud avalikud esinejad.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artikkel ei sisalda kaebajate kohta süüdistusi. 

Pressinõukogu hinnangul ei ole alust lugeda palju esinenud ja intervjuusid andnud professoreid meediaga suhtlemisel kogenematuteks isikuteks.

Pressinõukogu