Pressinõukogu tegi Postimehes ilmunud artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 30. september 2022. Pressinõukogu arutas ATG Bussipark OÜ kaebust Postimehes 26. mail ilmunud artikli „Kesk-Eesti bussijuhid teevad neljapäeval palgasegaduse pärast piketi“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Postimehes ilmunud BNSi uudis räägib Kesk-Eesti bussijuhtide piketist Mäos, et nõuda selgust bussijuhtide palkades.

ATG Bussipark OÜ kaebas Pressinõukogule, et uudis sisaldab Transpordi Ametiühingu poolt edastatud kontrollimata ja ebaõiget infot. Kaebaja ei ole rahul, et neilt kommentaari ei küsitud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et uudises on esitatud Transpordi Ametiühingu hinnangud olukorrale bussijuhtide töötasu arvestamisel. Leht lisas, et hinnangud on üldsõnalised ja umbisikulised ja ühtegi teist osapoolt välja ei toodud. Leht selgitas, et Atko Gruppi ei ole uudises kordagi mainitud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Samuti rikkus Postimees punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul sisaldas artikkel ATG Bussipargi kohta süüdistust ning seepärast oleks pidanud neilt kommentaari võtma. Kommentaari küsimise käigus oleks tulnud välja ka täpne info palkade kohta.

Pressinõukogu leiab, et kuigi artiklis kaebajat nimeliselt ei nimetata, siis on ATG Bussipark artikli põhjal kergesti tuvastatav.

Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 29. septembril.

Pressinõukogu