Pressinõukogu tegi Raplamaa Sõnumite artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 3. veebruar 2021. Pressinõukogu arutas kaebust Raplamaa Sõnumites 21. oktoobril ilmunud artikli „Rapla vallavalitsus andis oma panuse vähihaige ema elu raskendamisse” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Kaebaja leiab, et artiklis esitatud väited on erapoolikud ja kallutatud ning artiklis on avaldatud kontrollimata ja faktidega tõendamata infot. Kaebaja lisas, et põhjendas toimetusele kommentaari andmisest keeldumist.

Leht vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik tegeles teemaga alates juunist, kuid kaebajalt ei õnnestunud tal korduvalt esitatud küsimustele sisulisi vastuseid saada – need olid kas napisõnalised või pealiskaudsed selgitused, milles ei soovitud juhtunut selgitada.

Pressinõukogu otsustas, et Raplamaa Sõnumid rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on artiklis segamini ema väited, faktid ja ajakirjaniku oletused.

Pressinõukogu juhib antud loo kontekstis tähelepanu ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kes neile ebamugavates asjades on sageli kidakeelsed meediaga rääkima ning pärast ilmumist süüdistavad väljaandeid eksitavas infos.

Leht avaldas Pressinõukogu otsuse täna, 3. veebruaril.

Pressinõukogu