Pressinõukogu tegi TV3 saate „Laser“ kohta tauniva otsuse

Tallinn, 13. september 2023. Pressinõukogu arutas Kadri Riisiku kaebust 11. aprillil TV3 eetris olnud saate „Laser“ peale ja otsustas, et saade rikkus head ajakirjandustava.

Kadri Riisik kaebas Pressinõukogule, et saade sisaldab faktivigu, mida ta palus enne saate eetrisse minekut parandada, kuid seda ei tehtud. Kaebaja selgitas, et saatelõik jätab mulje, nagu läinuks tema tehtud konstellatsioon maksma 200 eurot, kuigi ta tasu ei võtnud. Kaebaja kinnitusel maksab tema konstellatsioon 150 eurot. Kaebaja hinnangul jätab saade teadlikult mulje, et konstellatsioon on väga kallis. Kaebaja sõnul on saates pandud talle suhu sõnad, mida ta ei öelnud ning mis teda konstellöörina kahjustavad. Kaebaja lisas, et saatis poolteist päeva enne saate eetrisse minekut vastulause, kuid seda ei avaldatud.

„Laseri“ toimetus vastas Pressinõukogule, et konstellatsiooni hinna näitamise mõte oli näidata, mis see maksab. Saate tarbeks oli salvestatud erinevatest hindadest video, kuid lõpuks see lõik toimetuse väitel saatesse ei mahtunud. Vaidlusaluse lause eesmärk oli ühendada Kadri Riisiku intervjuu erinevad lõigud üheks tervikuks ehk tegemist oli parafraasiga pikast mõttekäigust. „Laseri“ toimetus kinnitas, et ei esitanud saates teadlikult ebatäpset või eksitavat infot. Toimetus selgitas, et kaebaja vastulause saabudes oli saade valmis ja kanali serverisse saadetud ning toimetus ei saanud enam muudatusi teha.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 saade „Laser“ rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Pressinõukogu hinnangul jätab saatelõik mulje, et saates näidatud konstellatsioon maksis 200 eurot, kuigi tegelikult oli see tasuta ning kaebaja hinnakirja järgi maksaks sarnane 150 eurot. Pressinõukogu hinnangul tulnuks saates selgelt välja öelda, et näidatud konstellatsioon oli tasuta.

Pressinõukogu hinnangul rikkus saade ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Pressinõukogu hinnangul oli saatejuhi parafraas liiga kategooriline ning ei vastanud kaebaja mõttekäigule.

Pressinõukogu otsustas, et „Laser“ rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.3., mis näeb ette, et ebaõige informatsiooni ilmumise korral tuleb avaldada parandus. Pressinõukogu hinnangul oleks tulnud järgmises saates avaldada parandus.

„Laser“ avaldas Pressinõukogu otsuse 12. septembril.

Pressinõukogu