Pressinõukogu tegi Virumaa Teataja artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 20. veebruar 2023. Pressinõukogu arutas Arma ratsakeskuse treeneri kaebust Virumaa Teatajas 8. novembril ilmunud artikli „Lasteporno eest karistatud mees korraldas alaealiste osalejatega ratsavõistluse“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et ratsaorienteerumise võistlusel, kus osales teiste seas ka alaealisi tütarlapsi, oli rajameistriks lasteporno eest karistatud mees. Ratsakeskus, kus võistlus toimus, rajameistri karistusest teadlik ei olnud.

Keskuse treener kaebas Pressinõukogule, et artikkel kahjustab ratsakeskust ja jätab mulje, et tema kui treener ei ole oma tööd teinud õigesti. Kaebaja lisas, et ei olnud rajameistri karistusest teadlik ja seadus ei keela ka sellise karistusega rajameistrina töötada. Samuti ei ole kaebaja rahul, et fotode põhjal on lapsed äratuntavad. Kaebaja märgib, et ajakirjanik tuli tegema lugu võistlusest ja kaebaja kommentaarid olid antud võistluse kohta. Kaebaja lisas, et artiklis on eksitud osalejate arvudega.

Virumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik läks Arma ratsatallu tegema lugu ratsaorienteerumisest ning hiljem seda kirjutades tuli välja rajameistri karistus. Artikli alguses tuuakse välja, et treener ei olnud ratsameistri karistusest teadlik. Samuti sisaldab artikkel treeneri kommentaari pärast seda, kui ta karistusest teada sai. Leht selgitas, et loo eesmärk ei olnud seada halba valgusesse ratsakeskust, vaid juhtida tähelepanu probleemile, et mees võib vabalt jätkata oma tegevust ja puutuda kokku alaealistega. Leht lisas, et lapsed ei ole fotodelt tuvastatavad. Osalejate arvud ütles lehe väitel ajakirjanikule keskuse treener.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul jätab pealkiri mulje, et lasteporno karistusega mees oli võistluse ainus korraldaja, kuigi tegelikult oli korraldajaid rohkem – nende seas ka rajameister.

Pressinõukogu hinnangul ei ole alaealised foto põhjal tuvastatavad, neid tunnevad pildilt ära vaid lähedased.

Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli kontekstis oluline osalejate arv või see, kas võistlus toimus ratsatalus või -keskuses. Pressinõukogul ei ole alust kahelda toimetuse infos, et osalejate arvu sai ajakirjanik kaebajalt.

Virumaa Teataja avaldas Pressinõukogu otsuse 10. veebruaril.

Pressinõukogu