Riigikohus piirab sõnavabadust

Tallinn, 10. aprill 1998. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) avaldab kahetsust Riigikohtu üldkogu 9. aprilli otsuse üle, millega ajakirjanik Enno Tammer jäeti süüdi kriminaalkurjategijana.

On kahetsusväärne, et Riigikogu jättis kasutamata Eesti kohtukorralduse poolt pakutud viimase võimaluse muuta varasem otsus ning tühistada ajakirjanik Tammeri kriminaalkorras süüdimõistmine.

Riigikohtu üldkogu otsusel on lämmatav mõju ajakirjandusvabadusele. Eesti kõrgeim kohus kinnitab seega endiselt, et avaliku elu tegelaste tegevuse uurimine ja nende kohta avalikkuse huvides küsimuste küsimine vőib olla kriminaalkorras karistatav. See on aga vastuolus vaba ajakirjanduse praktikaga.

Riigikohtu otsus on ohtlik ka pretsedendiõiguse seisukohtalt. Nüüd on Eesti kohtutel ka tulevikus võimalik ajakirjanikke nende kutsetöö tegemise eest kriminaalkurjategijaks teha, viidates Riigikohtu otsusele Tammeri asjas. Seega surub Riigikohus ajakirjandust enesetsensuuri jahedatele rööbastele, mis ei lase Eestit muutuda normaalseks avatud ühiskonnaks.

EALL