Rus.Postimees.ee ei rikkunud head ajakirjandustava

Tallinn, 5. oktoober 2021. Pressinõukogu arutas MTÜ Kool 21. sajandil kaebust Rus.Postimees.ee-s 5. mail ilmunud artikli “Nad varastavad kooli – matemaatika õpetaja kuulutas perekonnaklannile sõja” peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib õpetaja ja kooli juhtkonna vahelisest konfliktist eragümnaasiumis Kool 21. sajandil. Väidetavalt sai konflikt alguse sellest, kui õpetaja avalikustas kooli juhtkonna mittesihtotstarbelise raha kasutamise.

MTÜ Kool 21. sajandil kaebas Pressinõukogule, et väljaanne ei kontrollinud õpetaja väidete tegelikkust ja allikate õigsust. Kaebaja ei ole rahul, et kuigi kool sai sõna, ei avaldatud olulist infot, mis lükkaks õpetaja väited ümber. Kaebaja leiab, et loo pealkiri jätab mulje, et kooli juhtkond varastab kooli.

Rus.Postimees.ee vastas Pressinõukogule, et vaidlusalused väited on avaldatud tsitaadi või refereeringuna ning nende puhul tuleb selgelt välja, et need on allika väited, mitte ajakirjaniku sõnad. Väljaanne lisas, et loos avaldati kaebaja põhjalikud seisukohad iga vaidlusaluse väite kohta. Väljaanne selgitas, et pealkirjas on avaldatud allika tsitaat.

Pressinõukogu otsustas, et Rus.Postimees.ee ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud artiklis esitatud süüdistusi kommenteerida. Samuti tuleb artiklist välja, et toimetus on avaldatud fakte kontrollinud ja pakkunud sõna erinevatele osapooltele.

Pressinõukogu arvates on pealkirjast aru saada, et tegemist on õpetaja hinnanguga koolis toimuvale.

Pressinõukogu