Selgitatakse poliitilise karikatuuri paremik

Tallinn, 15. juuni 2000. Tulenevalt Riigikogu Toimetiste 1/2000 numbris ilmutatud ideest on kokku istunud Eesti poliitilise karikatuuri hindamiskomisjon järgmises koosseisus: Heinz Valk, Peeter Olesk, Ralf Parve J., Jüri Paet, Kersti Tiik, Ülo Kaevats, Tõnu Tender ja Aare Kasemets.

Hindamiskomisjon on arutanud ja otsustanud allnimetatud mitteriikliku tähtsusega küsimusi: Rahvusraamatukogu parlamendiinfokeskuse kaasabil tehakse alates 2000. aasta 1. jaanuarist koopiad viimasest kui ühest poliitilisest karikatuurist ehk pilapildist, mis on ilmunud väljaannetes Postimees, Eesti Päevaleht, Sõnumileht, Õhtuleht, Eesti Ekspress, Äripäev, Maaleht, Molodjoz Estonii, Estonija ja Sirp. Eraldi valgustatakse läbi ajakiri Pikker.
Hindamiskomisjon on valinud Heinz Valgu oma eeskõnelejaks ja Peeter Oleski ase-eeskõnelejaks.

Hindamiskomisjon määratleb poliitilise karikatuurina pilapilte, kus on kujutatud:
a) poliitikut, poliitilist parteid vői poliitiliste eesmärkidega valitsusvälist organisatsiooni;

b) poliitilist probleemi rahvusvahelisel, riiklikul või kohalikul tasandil;

c) allegooriat, mis on poliitiliselt tõlgendatav (kui tõlgendamisel tekib küsimusi, siis komisjon arutab ja otsustab, mis “on või ei ole poliitiliselt tõlgendatav”; ka naljarahvaküsitlus pole 1000% välistatud).

2000. a. jõulukuul hakatakse valima kõikide kopeeritud pilapiltide hulgast 101-te paremat, millest viimane kui üks pannakse üles hindamiskomisjoni, Riigikogu Kantselei ja Rahvusraamatukogu koostöös sündival väljanäitusel “101 Eesti poliitilist karikatuuri 2000”;
101 hea poliitilise pilapildi otsimise raskes töös loodetakse politseikursantide, kunsti- ja muude elualade üliõpilaste ning õpilaste usinale kaasabile (“hea” pole siin tähenduses “poliitiliselt hea”).

Hindamiskomisjon palub 101-st pilapildist parimate valikuks oma ridadesse professor Juhan Peegli.

Komisjonil on parimate pilapiltide auhindamiseks välja panna 5000 krooni preemiate ja eripreemiate kujul. Loodetavasti leiame sellele lisa ka Riigikogu meenete kogust ja pakkumisi võivad teha ka kõik Riigikogu valijad.

Kaalutakse eripreemia andmist ka üliõpilastööle, mis pakub rahvale poliitilise koomika analüüsi.

NB! Kõikidele karikaturistidele ja ajalehtede arvamuskülgede toimetajatele! Palun ärge visake lehes ilmunud karikatuuride originaale raskel hetkel prügikasti ega kinkige neid silmapiirilt kaduvatele tuttavatele ega müüge neid kerge raha eest välismaale, sest… Teie loomingule võib olla reserveeritud koht näitusel “101 Eesti poliitilist karikatuuri aastast 2000”.

EALL