Selgitati välja parimad spordiküljed

Tallinn, 25. september 1998. Kõige paremad spordiküljed on ajalehtedel Eesti Päevaleht ja Võrumaa Teataja, selgus Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) korraldatud konkursil.

Viieliikmeline žürii koosseisus Tiit Hennoste, Valter Heuer, Tiit Karuks, Raul Rebane ja Indrek Schwede hindas lehti kahes grupis: üleriiklikud päevalehed ja maakonnalehed. Žürii liikmete hinnangud olid üllatavalt üksmeelsed. Tugevat konkurentsi võitjatele pakkusid Postimees ning maakonnalehtede rühmas Saaremaa ajaleht Meie Maa ja Lääne Elu.

Žürii hindas septembri kolmanda nädala alguse numbreid, pöörates tähelepanu tekstiehitusele, olulise väljatoomisele, allikate kasutamisele, keelele, fotodele ja graafikale. Lõpphinded pandi kogu külje eest.

Parimad spordiküljed selgitati välja esimest korda taasiseseisvunud Eestis. Tulemused tehti teatavaks reedel EALLi spordiajakirjanike seminaril, mis oli pühendatud spordikülgede loetavuse parandamisele. Külalislektoritena esinesid Põhjamaade spordiajakirjanikud Steen Ankerdal Taani ajalehest Berlingske Tidende ja Ingolfur Hannesson Islandi Televisioonist.

EALL