Taas tuleb Eesti ajalehtede kujunduskonkurss

Tallinn, 15. november 2000. Eesti Ajalehtede Liit ja Tartu ülikooli ajakirjandusosakond korraldavad taas Eesti ajalehtede kujunduskonkursi. Konkursi eesmärk on sama, mis eelmiselgi aastal: hinnata erinevaid lehekülgi ja elemente ajalehtedes ning seeläbi edukamate näidete varal arendada Eesti ajalehtede visuaalset külge.

Teist aastat järjest samadel printsiipidel korraldatav kujunduskonkurss annab võimaluse ka visuaalset arengut võrrelda.

Konkurss on avatud kõigile ajalehtedele ning konkursile võib esitada võistlustöid kogu 2000. aastast. Seekord on võistluskategooriaid kuus (kogu kujundus, esileheküljed, uudisteküljed, spordiküljed, olemuslugude küljed ning avatud rühm). Konkursile esitatavad vőistlustööd tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2001, seitsmeliikmeline žürii hindab töid jaanuari lõpus või veebruaris.

Selle aasta konkursi reeglites on suurendatud määratud nädalaid ühelt kahele, mis annab kohustusliku võistlusnäite valikul toimetustele suuremad võimalused. Samuti on täpsustatud žürii tööd, mis suurendab arutelu osa enne hääletamist. Osavõtumaks võistlustööde eest on jäänud samaks.

Kujunduskonkursi reeglid töötasid välja Vahur Kalmre, Roosmarii Kurvits ja Tiit Hennoste, konkursi läbiviija on Vahur Kalmre. Täielikud reeglid saadetakse toimetustele mõne aja pärast.

EALL