Üleriigiliste päevalehtede lugejaskond kasvas teises kvartalis

Tallinn, 27. juuli 2001. Eesti Meediauuringu tulemused näitasid teises kvartalis võrreldes esimesega vähemalt ühte üleriigilist päevalehte lugevate eestimaalaste arvu kasvu 774 000-lt 820 000-le.

Eraldi vaadelduna võitis enim lugejaid juurde SL Õhtuleht, mille lugejate arv kasvas 247 000-lt
264 000-le tuhandele. Suurimaks kaotajaks oli võrreldes esimese kvartaliga Eesti Päevaleht, mille lugejate arv vähenes 193 000-lt 169 000-le.

Reklaamituru poolt hinnatuimas piirkonnas, Tallinnas ja Põhja-Eestis, oli teises kvartalis SL Õhtulehel 116 000 lugejat, Eesti Päevalehel 95 000 ja Postimehel 83 000 lugejat. Tartu ja Lõuna-Eesti piirkonnas on ülekaalukalt loetuim Postimees, mida loevad ligi pooled (49%) selle piirkonna elanikud. Nii Lääne-Eestis kui Virumaal omab kolmest suuremast üleriigilisest päevalehest parimat positsiooni SL Õhtuleht vastavalt 35% ja 12% lugejaskonna osakaaluga. Suurim on nendes piirkondades aga piirkondlike ja kohalike lehtede loetavus.

Ajakirjadest oli loetavuse pingereas kõrgeimal positsioonil jätkuvalt nädalakiri Kroonika. Loetavaima kuukirja kohale tõusis teises kvartalis Anne.

Andmete aluseks on Emori Gallup Media uuringusuuna poolt 18. aprillist – 20. juunini 2001 läbi viidud Eesti Meediauuring. Antud uuringuperioodil küsitleti 1502 Eesti elanikku vanuses 15-74. a.

Üleriigiliste päevalehtede loetavuse pingerida

Väljaanne Lugejaid tuhandetes Lugejate osakaal 15-74. aastaste sihtrühmast
1. SL Õhtuleht 264 23,9%
2. Postimees 258 23,4%
3. Eesti Päevaleht 169 15,3%
4. Äripäev 86 7,8%
5. Molodjozh Estonii 78 7,1%
6. Estonija 62 5,6%

Allikas: AS Emor, Gallup Media, Eesti Meediauuring, Kevad 2001

EALL