Valime taas aasta pressisõbra

Tallinn, 12. november 2004. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) valib aasta lõpus traditsiooniliselt pressisõbra- ja vaenlase. Valimine toimub EALLi täiskogul, mis on 10. detsembril Tallinnas  (algus kl 11.30).

EALL palub oma liikmeslehtede toimetustel korraldada laiapõhjaline toimetusesisene arutelu ning esitada kandidaatide nimed EALLi hiljemalt 23. novembriks. Lisada põhjendus, miks just need isikud teie meelest tiitlit väärt on. Heade põhjenduste olemasolul võib esitada ka rohkem kui ühe kandidaadi.  Aadress: eall@eall.ee, faks 631 1210.

EALLi nõukogu arutab seejärel kandidaatide nimistut ning esitab enam hääli saanud kandidatuurid arutamiseks 10. detsembril toimuvale täiskogule. Nii läheb täiskogul valimisprotseduur sujuvamalt. Samal ajal säilib täiskogust osavõtjatel võimalus esitada kandidatuure kohapeal.

Kandidatuuride esitamisel palume arvestada isikute üleriiklikku tuntust. Maakonnalehtedel võivad esimesena pähe tulla kohaliku taseme eredad kandidaadid, kuid need võiks reserveerida maakonnasisese võistluse tarbeks.  

Pöörake tähelepanu ka tiitli täisnimetusele: kõige pressisõbralikum/pressivaenulikum avaliku elu tegelane. St mitte tingimata poliitik.  

2004. a. on üheteistkümnes kord, kui EALLi täiskogu lõpetatakse presssisõbra ja pressivaenlase valimisega. Eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu sellele, kuidas avaliku elu tegelased suhtlevad ajakirjandusega ja selle läbi avalikkusega.

Varasematel aastatel on EALLi poolt ära märgitud nii ladusaid, selge sõnumiga suhtlejaid kui ka tegusaid infopoliitika loojaid. Seega sobib pressisõbraks isik, kes on paistnud silma asjaliku infojagajana või ajakirjandusvabaduse heaks tegutsejana. Pressivaenlane on isik, kes on silma paistnud ajakirjandusvaenulikkusega.

EALLis on 41 liikmeslehte, nii üleriiklikke kui kohalikke, nii üldhuvilehti kui spetsialiseeritud väljaandeid.

Pressisõber saab auhinnaks nimelise ruupori, mis valmib Kuldgraali metallikunstnike käsitööna.

EALL