Võimalus taotleda toimetusse ajalehekonsultanti USAst

Tallinn, 20. november 2002. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) pakub liikmeslehtedele võimaluse kasutada USA ajalehekonsultandi Will Corbini teenuseid 3-päevaseks teie toimetuses toimuvaks  konsultatsiooniks.

Will Corbin on valmis konsulteerima Balti riikide ajalehti jaanuaris-veebruaris 2003. Konsulatsioonid toimuvad tänu USA fondi Knight Foundation rahalisele toetusele. EALLi liikmeslehtede jaoks on konsultatsioon tasuta.

Konsultatsiooni põhivaldkonnad: ajalehetöö organiseerimine; uudistetoimetuse tegevus; ajakirjanduseetiliste küsimuste lahendamine toimetuses.

Konsultandi kvalifikatsioon: Will Corbin (sünd. 1950)  töötas viimati USA Virginia osariigis ajalehe Daily Press/Newport News  tegevtoimetajana (1987-2001). Enne seda toimetaja ajalehes Times-Advocate (CA), tegevtoimetaja Florida lehes Ledger, reporter Florida Sun’is.

Ajaleheprojektid: ajalehekujunduse muutmine, õhtulehe hommikuleheks muutmine, regionaalväljannete väljatöötamine, toimetamistarkvara ja -riistavara ostmise korraldamine. Mitmed auhinnad.

Viinud USAs läbi toimetajate, personalitöötajate ja meediakoolitajate ümarlaudu majandusajakirjandusest, ajakirjanduse usaldusväärsusest. Rahvusvaheline koolitus: viinud läbi eetikaseminare. Samuti lugenud ajakirjanduseetikat ülikoolides.

2002.a. alguses koolitanud ajalehetöötajaid Slovakkias, Rumeenias ja Ungaris.

Konsultandi taotlemine:
1. Ajaleht teatab oma soovist EALLi hiljemalt 27. novembril (kui soovijaid on palju, siis kes ees, see mees).
2. Detsembri esimesel nädalal kohtub ajaleht konsultandiga eelvestluseks, mille käigus konsultant ja toimetuse esindajad selgitavad välja konsulteerimisvajadused.
3. Eelvestluse põhjal otsustavad toimetuse esindaja ja konsultant, kas paaripäevast konsultatsiooni toimetuses läbi viia või mitte.  EALL kooskõlastab konsultandi eelvestluste graafiku.

Konsultatsioonideks välja valitud ajalehed kohustuvad tagama kokkulepitud töötajate osalemise konsultatsioonidel. Toimetus tagab ise tõlke, kui seda vaja on (konsultant on ingliskeelne).

EALL