2001. a. oli stabiilne ajaleheaasta: uuring

Tallinn, 12. detsember 2001. Eesti ajalehtede lugejaskond on võrreldes eelmise aastaga püsinud stabiilsel tasemel, suurim tõusja on SL Õhtuleht, selgus Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) tellimusel valminud Saar Polli lugejauuringust.

“Lugejaarvud on väga stabiilsed, võrreldes eelmise aastaga,” ütles Andrus Saar uuringu esitlusel rahvusraamatukogus. Tema sõnul on protsentuaalne seis enam-vähem muutumatu, kuid seoses Eesti rahvastiku kahanemisega on veidi vähenenud absoluutarvud.

Saar Poll uuris 18 väljaannet (16 ajalehte ja 2 ajakirja), kes uuringu tellisid. Tegemist on kõige suurema valimiga tehtud trükimeedia uuringuga Eestis. 2001. a. oktoobris-novembris läbi viidud uuringus uuriti 3157 inimese lugejaeelistusi. Selgitati nii paberväljaande kui ka veebiväljaande lugejaskond.

“Suur valim võimaldab trükiväljaannetel oma auditooriumi analüüsida usaldusväärselt ka maakondade ja väiksearvuliste sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes,” ütles Andrus Saar. Esimene taoline uuring korraldati EALLi tellimusel aastal 2000.

Uue aspektina on uuringus lugejaskonda analüüsitud lisaks sotsiaal-demograafilistele tunnustele ka inimeste väärtushinnangute kaudu, ütles Saar. Samuti on valminud arvutiprogramm, mis võimaldab andmebaasi omanikul lihtsal viisil interaktiivsel moel teha ka omapoolset analüüsi.

EALL asus lugejauuringut tellima seoses vajadusega saada täielikumat ülevaadet Eesti trükimeedias toimuva kohta.

Uuringu esitlusel rahvusraamatukogus osales 60 meedia- ja reklaamiagentuuride ning meediaväljaannete esindajat.

Stabiilset ajaleheaastat näitab ka EALLi koostatav igakuine tiraažitabel, kus aasta lõikes on suhteliselt vähe kõikumisi. Tiraažide järgi on kõige stabiilsem sektor maakonnalehed, kellel on lojaalseim lugejaskond.

EALL