Ajalehekirjastajad nõuavad tugevamat autoriõiguste kaitset

Tallinn, 16. juuni 2000. Maailma ajalehekongressist osavõtjad võtsid Rio de Janeiros vastu pöördumise, kutsudes maailma autoriõigusega tegelevaid organisatsioone ja seadusandjaid üles kaitsma ajalehekirjastajate õigust ajalehtede poolt toodetud materjalile.

Olemasolev autoriõiguse seadustik üle maailma takistab nii mitmeski riigis ajalehekirjastajatel kasutada oma väljaannetes loodud materjale internetis. Ei ole õige, kui ajalehekirjastajad peavad selle materjali avaldamise eest teistkordselt autorile tasu maksma.

EALL