Ajalehelehe harjutused internetis

Tallinn, 27. aprill 2004. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) pani oma koduleheküljele välja projekti Ajaleht koolitunnis raames ilmunud Ajalehelehe juurde kuuluvate harjutuste kogu ülesanded.

EALL liitus 1997. aastal ülemaailmse projektiga Ajaleht koolitunnis, et suurendada ajalehtede kasutamist koolitunnis. Seni on ilmunud kuus Ajalehelehe numbrit. Viimane neist jõudis koolidesse tänavu jaanuaris. Iga ajalehenumbri juurde kuulus ka harjutuste kogu. Et paberikandjal jaotusmaterjalid on juba otsas, siis otsustas EALL teha need kättesaadavaks ka oma koduleheküljel.

Elektroonilisel kujul ülesanded leiab EALLi koduleheküljel siit. Need on kõigi ainete õpetajatele tasuta kättesaadavad ja neid võib trükkida ja paljundada õppetöö eesmärgil.

Ülemaailmne Ajalehtede Liidu (WAN) algatanud programmi Ajalehed koolitunnis (Newspapers in Education, ehk NIE) eesmärk on ka õpetada noori lugejaid ajalehte ja ajakirjandust laiemalt tõlgendama, tõstes ajakirjandusalast kirjaoskust.

EALL