Ajaleheleht Euroopa Liidust

Tallinn, 10. november 2000. Trükist on ilmunud Ajalehelehe 5. number, mis räägib Euroopa Liidust ning tutvustab ajalehežanre.

Ajalehtede Liidus koostatud ja Euroopa Liidu Infosekretariaadi toetusel ilmunud leht on mõeldud üldharidus- ja kutsekoolide õpilastele alates 12. eluaaastast. Ajaleht sobib kasutamiseks mitme aine tunnis: kodulugu, kodanikuõpetus, emakeel, geograafia, ajalugu, klassijuhatajatund jt.

Ajalehelehe nr 5 esitlus õpetajatele on Tallinnas rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis 20. novembril 2000 kell 14-16.30. Esitlusel tutvustatakse lehte ning antakse juhtnööre, kuidas seda õppetunnis kasutada. Iga osaleja saab tasuta kaasa ühe klassikomplekti jagu numbreid värskest Ajalehelehest. ELi Infosekretariaadi esindajad tutvustavad Eesti ja ELi suhteid ning annavad infot üleriikliku teavitustöö kohta.

EALL