Ajaleheõpetuse ABC õpetajatele

Tallinn, 7. september 1999. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) projekti “Ajaleht koolitunnis” raames toimub 27. septembril 1999. a. Tallinnas seminar õpetajatele, kes soovivad õppetunnis hakata regulaarselt ajalehte kasutama.

Seminaril tutvustatakse kahte EALLi poolt välja antud Ajalehelehe numbrit. Aasta algul ilmunud Valimisleht on taas aktuaalne seoses 17. oktoobril toimuvate kohalike valimistega. Valimislehes selgitatakse, miks on valimisi vaja, kuidas sünnib valija otsus, missuguste reeglite järgi töötab valimiseelne ajakirjandus.

Eelmise kuu lõpus ilmunud Elukutseleht annab aga lugejatele aimu sellest, millist tööd saavad Eestis teha kooliõpilased, aga ka sellest, mida nad tahaksid teha. Ühtlasi õpib noor tundma levinumaid ajalehežanre – uudist, arvamus- ja olemuslugu. Elukutseleht on mõeldud kasutamiseks kodanikuõpetuse, emakeele ja teiste ainete tundides.

Lisaks Avatud Eesti Fondi toetusel ilmunud Valimislehele ja Elukutselehele jagatakse seminaril ka mõlema lehe juurde kuuluvat 20 harjutusest koosnevat komplekti.

Seminar on ennekõike mõeldud neile õpetajatele, kes pole varem EALLi Ajaleht koolitunnis õppustel käinud. Kolmetunnise seminari esimeses osas tutvustab EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk ülalnimetatud EALLi õppematerjale ning analüüsib valimiseelse ajakirjanduse toimemehhanisme. Teises osas räägivad Ajalehelehe koostajad Aet Süvari ja Kertu Ruus ajakirjanduse põhižanritest. Samuti tehakse kriitilise lugemise harjutusi värskete ajalehtede baasil. Seminari lõpus ootame õpetajate seniseid tähelepanekuid ajalehe kasutamiselt õppetunnis.

Seminar toimub esmaspäeval, 27. septembril, Rahvusraamatukogu auditooriumis Tallinnas, Tõnismägi 2, kella 14.00-17.00. Osalemiseks registreeruda EALLis hiljemalt 22.septembril: e-post: eall@netexpress.ee, tel (2) 646 1005, faks (2) 631 1210.

EALL