Ajalehtede kujunduskonkursil 2002 said kogu kujunduses äramärkimise Postimees, Äripäev ja Järva Teataja

Tallinn, 8. veebruar 2003. Eesti ajalehtede kujunduskonkursil anti välja 31 auhinda, neist 4 hõbeauhinda. Kogu kujunduses said äramärgitu auhinna Postimees, Äripäev ja Järva Teataja.

Eesti ajalehtede kujunduskonkursil 2002 andis žürii välja 31 auhinda: 4 hõbeauhinda, 23 äramärgitu auhinda ja 4 “Ohoo!” eriauhinda. Sel aastal ei saanud ükski võistlustöö kuldauhinda. Välja andmata jäeti ka “Aasta parima” auhind, kuna ükski ajaleht ei tõusnud teistest selgelt esile.

Hõbeauhinna said Postimees ja Järva Teataja uudistekülgede kategoorias ning Postimehe lisaleht Tartu Postimees olemuslugude kategoorias (“Tolkien kasutas “Sõrmuste isanda” loomisel Kalevalat”. 22.1.) ja avatud rühmas koolivägivalda kujutava illustratsiooni eest (17.4.).

Kogu kujunduses said äramärgitu auhinna Postimees, Äripäev ja Järva Teataja.

Kokku osales konkursil 15 ajalehte 155 võistlustööga. Pärast esimest hääletust pääses auhinnavooru 77 võistlustööd.

Auhindu said 10 ajalehte (Tartu Postimees 7, Postimees 4, SL Õhtuleht 4, Eesti Ekspress 4, Järva Teataja 3, Äripäev 2, Eesti Päevaleht 2, Pärnu Postimees 2, Sakala 2 ja Lääne Elu 1).

Konkursi žüriisse kuulusid Roosmarii Kurvits ja Tiit Hennoste Tartu Ülikoolist, Olavi Rantalainen Soome Ajalehtede Liidust, Tarmu Tammerk Eesti Ajalehtede Liidust, Vahur Kalmre Eesti Meediast ning kunstnikud Ahto Meri ja Andrus Peegel.

Kujunduskonkursi korraldajad olid Eesti Ajalehtede Liit ja Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond, konkurssi toetasid Eesti Meedia, Ekspress Grupp ja Kroonpress.

EALL