Ajalehtede Liit andis välja Valimislehe

Tallinn, 10. veebruar 1999. Koolidele on valminud uus õppevahend, mis aitab selgitada valimiste ja ajakirjandusega seonduvat.

Programmi “Ajaleht koolitunnis” raames on Eesti Ajalehtede Liidus valminud Ajaleheleht nr 2, mis kannab alapealkirja Valimisleht. Valimislehes selgitatakse, miks on valimisi vaja, kuidas sünnib valija otsus, missuguste reeglite järgi töötab valimiseelne ajakirjandus. Noorte valijate küljel räägivad oma valimiseelsetest mõtetest tuntud noored inimesed ise. Leht annab ka juhtnööre avaliku arvamuse küsitluste tõlgendamiseks.

Lehe panid kokku Tartu Ülikooli viimase kursuse ajakirjandusüliõpilased Kertu Ruus ja Aet Süvari.

Valimisleht ei ole seotud valimiskampaaniaga, kuna seal pole valimispropagandat. Tema eesmärk on anda valimiste kohta üldteadmisi. Võrdsel leheruumil tutvustavad õpilastele oma erakondi kuue suurema partei liidrid. Valimisleht sündis sel aastal ennekõike sellepärast, et Eestis on topeltvalimiste aasta: märtsis valitakse uus Riigikogu, oktoobris aga uued kohalikud omavalitsusorganid.

Tänu Avatud Eesti Fondi toetusele saavad koolid lehte tasuta. Ajalehelehe nr 2 tutvustus koos loengutega toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus 15. veebruaril. Muul ajal saab lehte Ajalehtede Liidust. Õpetajad võivad võtta eksemplare vastavalt õpilaste arvule klassis.

Avatud Eesti Fond toetab programmi “Ajaleht koolitunnis” juba teist aastat, kuna meediakasvatus koolis muutub üha olulisemaks. Ajakirjanduse toimemehhanismide tundmine on kodanikuks olemise üks osa. Samas on ajaleht hea vahend ainetevaheliste seoste loomisel. Eelmisel aastal ilmunud Ajaleheleht 1 andis ülevaate ajalehe ülesehitusest.

EALL