Ajalehtede Liit on mures postiseaduse eelnõu arengute pärast

Tallinn, 13. aprill 2004. Eesti Ajalehtede Liit saatis täna majandusministrile ja Riigikogu majanduskomisjonile kirja, milles väljendab muret ootamatute arengute pärast uue postiseaduse eelnõu menetlemisel Riigikogus.

Seaduseelnõu esimesel lugemisel märtsis tegid sotsiaaldemokraadid muudatusettepanekud, mis jõustumise korral võivad halvendada olukorda perioodiliste väljaannete kojukande turul. Muuhulgas soovitas ESDE nimel ettepaneku teinud Eiki Nestor seadusest välja jätta punkti, mis kohustab universaalteenuse osutajat edastama perioodilisi väljaandeid. Samas tegi ta ettepaneku täiendada eelnõu sättega, mille järgi perioodiliste väljaannete edastaja peab taotlema tegevusluba.

Täna Riigikogu majanduskomisjoni esimehele Mart Opmannile ja majandusminister Meelis Atonenile saadetud kirjas soovitab EALL tungivalt nimetatud parandusettepanekuid mitte arvestada. “Vastasel juhul võib tekkida reaalne oht pärssida ühiskonna demokraatia arengut ja sattuda vastuollu Euroopa Liidu üldtunnustatud põhimõtetega”, seisab kirjas.

EALL