Ajalehtede Liit pidas täiskogu ja valis pressisõbra

Tallinn, 3. detsember 1999. Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) täiskogu valis neljapäeval uue nõukogu ja nõukogu esimehe, arutas EALLi tegevusplaane ning valis pressisõbra ja -vaenlase.

EALLi juhatus nimetati ümber nõukoguks. Nõukogu esimeheks valiti Pärnu Postimehe vastutav väljaandja ja peatoimetaja Margus Mets. Tänuks tehtud töö eest anti endisele juhatuse esimehele, Äripäeva peatoimetajale Igor Rõtovile kunstnik Ülle Marksi graafiline leht “Maarjamaa”. Kolm aasta tagasi EALLi juhatuse esimeheks saades tegi Rõtov ettepaneku algatada mitmekategoorialine pressipreemia konkurss, mis ongi tänaseks edukalt käivitunud.

Kuuendat korda valisid EALLi liikmeslehtede esindajad kõige pressisõbralikuma ja pressivaenulikuma avaliku elu tegelase. Pressisõbraks sai endine siseminister, nüüdseks Tallinna linnapea Jüri Mõis. Tema kandidatuuri pooldajate meelest on Mõis poliitiku kohta ootamatult avameelne. Samas mainiti, et vahel toob liigne avameelitsemine kaasa infomüra, mida on hiljem vaja õgvendada. Pressisõber saab auhinnaks nimelise messingist ruupori, mille EALL loodab laureaadile üle anda enne aasta lõppu.

Pressisõbra hääletusel hajusid hääled mitmete kandidaatide vahel, nii et keegi ei tõusnud teistest märkimisväärselt kõrgemale. Jüri Mõisa järel sai teistest rohkem hääli veel kultuuriminister Signe Kivi, kelle puhul mainiti samu põhjendusi, mis tõid võidu Mõisale. Kolmandaks jäi regionaalminister Toivo Asmer.

Kõige pressivaenulikuma avaliku elu tegelase nimetuse pälvis president Lennart Meri. Pärast oma Ameerikas peetud Eesti ajakirjandust laimavat kõnet ei ole Meri pidanud võimalikuks astuda dialoogi ajalehtede esindajatega Eesti pinnal. Kahetsusväärselt ei soovinud president tulla esinema Ajalehtede Liidu täiskogule ega ka muule kohtumisele ajakirjanduse esindajatega.

Erinevalt pressisõbra kategooriast, kus hääled hajusid, kerkisid pressivaenlase nimetamisel esiplaanile ülekaalukalt vaid kaks nime. Väga lähedale kõige pressivaenulikuma avaliku elu tegelase tiitlile jõudis justiitsminister Märt Rask, kelle puhul tauniti tema negativistlikku suhtumist korruptsiooni kajastavasse ajakirjandusse. EALLi arvates õigustab Rask sellise suhtumisega kuritarvituste jätkumist ning mahitab õiguse ja õigluse vahelise lõhe süvenemist.

EALLi pressisõbra valimise eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu sellele, kuidas avaliku elu tegelased suhtlevad ajakirjandusega ja selle läbi avalikkusega.

Varem on Eesti ajalehtedelt pressisõbra tiitli ja nimelise ruupori saanud president Lennart Meri (1998), justiitsminister Paul Varul (1997), Riigikogu aseesimees Tunne Kelam (1996), välisminister Siim Kallas (1995) ja peaminister Mart Laar (1994). Pressivaenulikuks on peetud siseminister Olari Taali (seoses vassimistega Daiva afääri kohta, 1998), siseminister Robert Lepiksoni (1997), Riigikogu majanduskomisjoni esimeest Tiit Madet (1996), siseminister Edgar Savisaart (1995) ja president Lennart Merit (1994).

Neljakümmet kuut väljaannet ühendav Ajalehtede Liit on mittetulundusühing, mis tegeleb ajalehtede ühiste probleemide lahendamise ja ühishuvide esindamisega. Olulisel kohal on ajalehetöötajate koolitus, eneseregulatsiooni ergutamine, sõnavabaduse kaitse ning avaliku teabe kättesaadavuse tagamine. Jätkatakse ajakirjandusega seotud seadusloome jälgimist ja mõjutamist infoleviku suurendamise huvides.

2000. a. veebruaris tehakse kolmandat korda teatavaks Ajalehtede Liidu pressipreemia laureaadid. Sel aastal alustatakse ka uue mitmes kategoorias toimuva ajalehtede kujunduskonkursiga, mille tööde esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2000.

EALLi uue nõukogu 11-liikmeline koosseis on järgmine: Marti Ambre (Den za dnjom), Priit Hõbemägi (Õhtuleht, Ekspress Grupp), Vladimir Iljashevitsh (Russki telegraf), Priit Leito (Sõnumileht), Margus Mets (Pärnu Postimees; nõukogu esimees), Kaie Nagelman (Põhjarannik), Erik Roose (Postimees), Igor Rõtov (Äripäev), Hando Sinisalu (Eesti Päevaleht), Tarmu Tammerk (EALL), Agu Veetamm (Maaleht).

EALL