Ajalehtede Liit soovib tervet konkurentsi reklaamiturul

Tallinn, 14. aprill 2004. Eesti Ajalehtede Liit jälgib olukorda reklaamiturul, püüdes kaasa aidata terve konkurentsi põhimõtetest kinnipidamisele ja edendamisele.

Ajalehtede Liit on saanud signaale oma liikmeslehtedelt, et Eesti kommertstelekanalid rikuvad seadust, edastades reklaami vaadataval ajal üle lubatud normi.

12. aprillil toimus EALLi tegevdirektor Toomas Leito kohtumine kultuuriministeeriumi osakonnajuhataja Peeter Sookruusiga, kes andis ülevaate riigi poolt teostatavast kontrollist reklaamivaldkonnas. Ministeerium on sõlminud lepingu EMORiga vastava monitooringu saamiseks. Samuti on tehtud esimesed ettekirjutused rikkumiste kohta.

Peeter Sookruus arvas, et süsteem tõhustub ja ülemäärane eetri risustamine reklaamiga väheneb. EALL tuleb küsimuse juurde tagasi maikuus.

EALL