Ajalehtede Liit soovitab Eestil seista vastu interneti reguleerimisele ÜRO tippkonverentsil

Tallinn, 15. juuli 2003. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) soovitab Eesti esindajatel maailma infoühiskonna tippkohtumisel tagada, et ei võetaks vastu rahvusvahelisi dokumente internetivabaduste piiramise kohta.

Pariisis täna algaval infoühiskonna tippkohtumist ettevalmistaval koosolekul arutatakse tippkohtumise lõppdeklaratsiooni teksti, kuhu mõned ÜRO liikmesriigid soovivad lisada piiranguid sõnavabaduse kohta internetis.

“Eestil on võimalus seista vastu katsetele reguleerida internetti viisil, mis võimaldaks riigivõimudel küberdissidente taga kiusata ning sõnavabadust piirata,” on kirjas Eesti Ajalehtede Liidu avalduses. “Uus tehnoloogia ei anna alust piirata selliseid põhiõigusi nagu sõnavabadus. Internetiajakirjandusel peavad olema samasugused õigused kui tavameedial.”

Maailma ajalehtede liidu ja teiste ajakirjandorganisatsioonide eestvõttel koostatud avalduses rõhutatakse internetis leiduva materjali mitmetahulisust.

“Internetis on palju infoliike ning on oluline neid mitte omavahel segi ajada,” ütles Ajalehtede Liidu tegevdirektor Tarmu Tammerk. “Uudised on midagi hoopis muud kui pornograafia, petuskeemid või rassiviha õhutamine. Sellise problemaatilise materjali puhul internetis saab rakendada olemasolevat seadusandlust riikide tasandil. Ei ole vaja uusi seadusi ega rahvusvahelisi lepinguid.”

Ajakirjanduslikku sisu omavad internetiportaalid Eestis on teatanud oma nõusolekust pidada kinni ajakirjanduse eetikoodeksist ning tunnustavad Pressinõukogu kui kaebuste lahendamise organit.

Kui uue tehnoloogia puhuks hakata rahvusvaheliselt rakendama uusi piiranguid, tekib oht, et need kontrollimehhanismid võivad hakata laienema ka traditsioonilisele ajakirjandusele. Infoühiskonna tippkohtumise dokumendid ei peaks selliseid tagurlikke tendentse soodustama.

Maailma infoühiskonna tippkohtumine toimub ÜRO egiidi all selle aasta detsembris Genfis. Täna algas Pariisis ettevalmistav koosolek, kus vormistatakse  tippkohtumise lõppdokumendid.

EALL