Ajalehtede Liit: uus postiseadus ei peaks käsitlema perioodiliste väljaannete kojukannet

Tallinn, 19. november 2003. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) tegi oma tänases avalduses majandus- ja kommunikatsiooni ministrile ettepaneku muuta uue postiseaduse eelnõu küsimuses, mis puudutab perioodiliste väljaannete muutmist universaalteenuse osaks.

Ajalehtede Liit leiab, et uues postiseaduses ei peaks perioodiliste väljaannete kojukannet määratlema universaalteenuse osana, mis väljaandjate arvates tähendaks Eesti Posti üleriigilise monopoli taastamist.

Praegu teostab suuremate ajalehtede varahommikust kannet Tallinnas, Tartus ja Pärnus AS Express Post. Ajalehtede Liidu nõukogu esimehe Agu Veetamme sõnul tekkis alternatiivne postisüsteem vajadusest võimaldada tellijatel saada lehte hommikul vara, mida Eesti Post tol ajal korraldada ei suutnud. „Loomulik oleks, kui riigiettevõte Eesti Post pakuks ajalehtede kandevõrgu tagasivõitmiseks suurtes linnades senisest veelgi paremat kvaliteeti ja odavamat hinda, mitte ei üritataks seda teha uue postiseaduse abil,” ütles Veetamm.

Postiseaduse eelnõu jõustumisel praegusel kujul võib halveneda ajalehtede kojukande kvaliteet. See võib omakorda kaasa tuua tiraažide languse ja trükimeedia rolli vähenemise demokraatia arengule.

EALL