Ajalehtede Liit valis viiendaks pressisõbraks president Meri

Tallinn, 3. detsember 1998. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) valis oma täiskogul kõige pressisõbralikumaks avaliku elu tegelaseks president Lennart Meri. Tema poolt hääletas ülekaalukas enamus EALLi liikmeslehtede esindajatest.

Traditsiooniliselt saab EALLi pressisõbra tiitli võitja nimelise messingist ruupori, mille EALL loodab enne aasta lõppu president Merile üle anda.

Tiitel omistati president Merile ennekõike seetõttu, et ta on sel aastal seadnud sisse töised suhted maakonnalehtedega, kellel on avanenud endisest enam võimalusi suhelda riigipeaga. EALL tervitab presidendi regionaalpoliitliselt tähenduslikku pööret maakonnalehtede poole. Maakonnalehtedel on muutuvas ajakirjanduspildis alati oma kindel roll, mida ei saa täita ükski teine meediakanal.

President Meri poolt võis valima panna ka tema esinemiste sisukus, mis annab ajalehtedele alati rikast analüüsiainest. Samas mainiti EALLi täiskogul, et endiselt ootab ajakirjandus presidendilt vähem tehnilist ettearvamatust. Hilisõhtul tehtud avaldused, mis ei jõua homsesse lehte, on märk ajakirjanduse tööspetsiifika eiramisest. 1994. a. maksis selline “ajakirjanduse närvidega mängimine” presidendile ka pressivaenulikema avaliku elu tegelase tiitli.

Ülejäänud pressisõbra kandidaatide seas sai teistest enam hääli peaminister Mart Siimann. Arutelu käigus leiti aga, et avatud suhtlemismaneerile peaks lisanduma enam sisulisi väljaütlemisi.

Kõige pressivaenulikumaks avaliku elu tegelaseks pidas EALLi täiskogu Olari Taali. Ennekõike heideti talle ette mitterahuldavat suhtlust ajakirjandusega Hoiupanga/Daiwa panga loos aasta algul. Samuti seda, et avalikkuses vassinud isik on ametis sellisel kõrgendatud nõudmistega ametipostil nagu siseminister. Olari Taali praeguse tööga seonduvalt taunisid mitmete ajalehtede esindajad seda, et siseministrilt tuleb liiga harva avalikku seisukohta üldsusele laia huvi pakkuvates küsimustes (“ta on ümbritsetud müüriga”). Leiti, et avaliku teenistuse juhtkohtadel olevad isikud peaksid regulaarselt esitama oma vaateid mitmesugustes vaidlusalustes küsimustes.

EALLi pressisõbra valimise eesmärk on juhtida aastalõpule omaselt lõbusamas toonis avalikkuse tähelepanu sellele, kuidas avaliku elu tegelased suhtlevad ajakirjandusega ja selle läbi avalikkusega. Ajalehtede Liitu kui ajalehti ja ajalehekirjastajaid ühendavat organisatsiooni huvitab see, et luua keskkond, mis soodustab informatsiooni kättesaadavust ja avalikku suhtlemist.

Tiitli võib igal aastal saada erineva asja eest. Pressisõber võib olla avatud suhtleja või hoopis keegi, kes oma praktilise tegevusega aitab kaasa avatuma ühiskonna loomisele. Mõnes laureaadis võivad aga erinevad jooned korraga esindatud olla. Tunnustuse saaja ei pruugi olla vaid poliitik; kõne alla tuleb iga avalikus elus silma paistnud inimene, näiteks majanduse või kultuuri vallast. Innustatuna EALLi pressisõbra valimise edust, on mitmed meie liikmeslehed asunud maakondades korraldama samalaadseid ettevõtmisi.

1997. a. valiti kõige pressisõbralikumaks justiistsminister Paul Varul ning pressivaenulikumaks siseminister Robert Lepikson. Lepiksoni mainiti ka pressisõbra kategoorias.

Varem on Eesti ajalehed pressisõbra nimetuse vääriliseks pidanud Riigikogu aseesimeest Tunne Kelamit (1996), välisminister Siim Kallast (1995) ja peaminister Mart Laari (1994). Pressivaenulikuks on peetud Riigikogu majanduskomisjoni esimeest Tiit Madet (1996), siseminister Edgar Savisaart (1995) ja president Lennart Merit (1994).

EALL