Ajalehtede Liit võttis liikmeks Linnalehe

Tallinn, 31. oktoober 2003. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) võttis uueks liikmeks Linnalehe, mida annab välja Eesti Päevalehe Aktsiaselts. EALLi kuulub nüüd 40 liikmeslehte.

Linnaleht on tasuta nädalaleht, mis ilmub osaliselt erineva sisuga kolmes linnas: Tallinn, Tartu ja Pärnu. Tarbijale suunatud leht on ilmunud viis aastat. Väljaande tiraaž Tallinnas on 50 000, Tartus 27 000 ja Pärnus 15 000. Seni ei ole EALLi liikmete hulka tasuta levivaid ajalehti  kuulunud.

EALL on ajalehtede ühishuvides tegutsev mittetulundusühing, mis kaitseb ajalehtede õigusi sellistes küsimustes nagu seadusloome, levi, reklaam. Koos Pressinõukoguga seisab EALL hea ajakirjandustava eest; tegutseb avaliku teabe ladusa kättesaadavuse nimel; korraldab ajalehetöötajate täiendkoolitust ning ajalehtede võistlusi.

EALL