Algas pressinõukogude rolli ajakirjanduses tutvustav üleeuroopaline kampaania

Tallinn, 22. oktoober 2020. Eile, 21. oktoobril sai alguse Euroopa Pressinõukogude Liidu (Alliance of Independent Press Councils of Europe, AIPCE) kampaania, mis rõhutab pressinõukogude ja ajakirjanduseetika rolli ajakirjanduses.

Kampaania eesmärk on näidata pressinõukogude osa vaba, sõltumatu ja usaldusväärse ajakirjanduse ja info kaitsmisel.  Kampaania põhisõnum on: kui soovite eetilist ja tõest teavet, tehke meiega koostööd!

Pressinõukogud kui ajakirjanduse eneseregulatsiooniorganid tagavad hea ajakirjandustava standardite järgimise. Ajakirjanduseetika standardid võib kokku võtta neljas punktis: kontrollitud ja täpne info, sõltumatus, lojaalsus ja üksikisikute õiguste austamine.

„Pressinõukogu soovitab ajakirjanikel olla ka väikeste faktidega täpne, sest Pressinõukogu töö kogemus on näidanud, et eksimine pisiasjaga võib olulise teema puhul tuua kaasa tauniva otsuse,“ ütles Pressinõukogu esimees Gunnar Siiner. „Kaebajatel soovitame aga kaebus hoolega läbi mõelda ja esmajoones püüda leida toimetusega lahendus. Kaevata ei ole mõtet, kui artikkel või toimetuse arvamus lihtsalt ei meeldi.“

Pressinõukogude ülesanne on lahendada kaebusi ajakirjanduses ilmunud materjalide peale, samuti nõustada ajakirjanduseetikaga seonduvalt ajakirjanikke nende töös.

Euroopa Komisjoni ja Belgia Pressinõukogu toel ning eestvedamisel valminud kampaania videoga saab tutvuda SIIN.

Pressinõukogu