Avaliku teabe seaduse eelnõu alustas kooskõlastusringi

Tallinn, 5. juuli 1999. Siseministeeriumi töörühmas on valminud avaliku teabe seaduse eelnõu.

2. juulil edastas töörühma esimees Rein Lang eelnõu siseminister Jüri Mõisale. Eelnõu väljatöötamisel osales ka Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) esindaja.

Nüüd järgneb eelnõu kooskõlastusring ministeeriumides. Seejärel peab eelnõule andma toetuse valitsus, mis saadab eelnõu Riigikokku.

Eelnõuga saab tutvuda EALLi koduleheküljel infovabaduse rubriigis. EALL rõõmustab, et avaliku teabe kättesaadavuse seadustamine on teinud jõudsa sammu edasi ning ootab ettepanekuid eelnõu parandamiseks.

EALL