EALL astus välja ühingust Avalik Sõna

Tallinn, 9. mai 2002. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) lahkub ühingust Avalik Sõna, kuna see ei suuda enam täita ajakirjanduse eneseregulatsiooni ülesandeid, otsustas  EALLi nõukogu.

EALLil osutus võimatuks jätkata ühingus Avalik Sõna, kuna selle reformimise korduvad katsed tõrjuti tagasi. EALL tegi ettepaneku ühing Avalik Sõna laiali saata, kuid see ei leidnud ühingu üldkoosolekul 8. mail toetust.

Juhul kui Avaliku Sõna Nõukogu (ASN) peaks oma tegevust jätkama, ei ole selle otsused enam ajalehtedele siduvad. Samuti ei ole ajalehtedel vajadust vastata ASNist laekuvatele päringutele.

Ajalehtede kohta käivaid kaebusi hakkab edaspidi arutama EALLi loodav Pressinõukogu.

EALL