EALL võtab tööle Pressinõukogu tegevsekretäri

Tallinn, 7. juuni 2002. Pressinõukogu (PN) on ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis lahendab avalikkuselt laekunud kaebusi trükiajakirjanduses ilmunud materjalide kohta. PN tegutseb Eesti Ajalehtede Liidu (EALL)  juures.

EALL võtab tööle Pressinõukogu tegevsekretäri. Tööülesanded:
* PNi igapäevatöö korraldamine (kaebuste ettevalmistamine menetluseks, suhtlemine väljaannetega ja PNi liikmetega)
* PNi tegevuse selgitamine avalikkusele
* kaebaja nõustamine võimalike eellahendite leidmisel
* PNi igakuiste istungite protokollimine

Kandidaadi oskused:
* üldteadmised ajakirjandusest
* orienteerumine Eesti õigussüsteemis
* konfliktide lahendamise oskus
* korrektsus asjaajamisel
* eesti, vene ja inglise keele oskus

Koht sobib osalise koormusega töötajale.

Kandidaatidel esitada sooviavaldus koos lühielulooga hiljemalt 19. juunil aadressil Pressinõukogu, Eesti Ajalehtede Liit, Pärnu mnt 67a, 10134 Tallinn. E-post eall@eall.ee, faks (0) 631 1210, tel (0) 646 1005.

EALL