Eesti ja Venemaa meediapilt vajab otsekontakte

Tallinn, 11. detsember 1999. Eesti ja Venemaa omavaheline meediakajastus on viimastel aastatel paranenud, kuigi otsekontaktide piiratus mõjutab info kvaliteeti, leiti Tallinnas toimunud Eesti ja Moskva ajakirjanike ümarlaual.

Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) korraldusel toimunud ümarlaud käsitles Eestit ja Venemaad vastastikuses meediapeeglis. Ümarlaual kõnelenute meelest ei loo kahe maa ajakirjandus oma naabrist vaenlase kuju, kuigi riikide poliitiline tasand selleks vahel alust annab.

Postimehe peatoimetaja Marko Mihkelsoni hinnangul on Eesti lehtedes pakutav Venemaa-teemaline info muutunud aasta-aastalt põhjalikumaks ning adekvaatsemaks.

EALLi tegevdirektor Tarmu Tammerk nimetas mõnesid Moskva ajakirjanikelt Eestis viibimise ajal kuuldud küsimusi “vanamoodsateks, mis Eesti seest vaadatuna pole enam üldse aktuaalsed”. Tema sõnul on loomulik, et Eesti venekeelsetes lehtedes ei ole enam iga päev esikülgedel tulihingelisi artikleid venelaste õiguste eest võitlemisest. “Eestis on lihtsalt kätte jõudnud teine aeg, päevakorras on teised probleemid,” ütles Tammerk. Ta möönis, et Eestis elavatel venelastel on spetsiiflilisi probleeme, mida eestlastel pole, kuid protestiaktsioonide aeg on möödas.

Ajalehe Vremja MN korrespondent Ivan Suhhovi arvates on pressi ülesanne teha Venemaa publikule selgeks, et aastate eest Moskva lehtede huviorbiidis olnud “venekeelse elanikkonna probleem” on tänaseks oluliselt teisenenud ning taandunud teisele vői kolmandale plaanile.

Nezavisimaja Gazeta välisosakonna ajakirjanik Viktor Sokolov ütles, et Venemaa avalikkuses toimub pööre Eesti arengute mõistmisel siis, kui tunnistatakse lõplikult, et Eesti Vabariik on nüüd iseseisev riik. Samas soovis Sokolov, et venelasi ei seostataks Lenini, Stalini ega Molotov-Ribbentropi paktiga.

Seitsmeliikmeline grupp Moskva ajakirjanikke viibis Eestis EALLi kutsel 7.-12.detsembrini. Külaskäik sai teoks Avatud Eesti Fondi Ida-ida programmi raames.

Enne pühapäeval, 12.detsembril Eestist lahkumist kohtuvad Moskva ajakirjanikud lennufirma Estonian Air ja Tallinna Lennujaama esindajatega, kes tutvustavad Eesti lennutranspordi arengut ning äsja reisijatele avatud renoveeritud lennujaamahoonet.

Moskva ajakirjanikud esindasid väljaandeid Novoje Vremja, Kommersant Daily, Nezavisimaja Gazeta, Krasnaja Zvezda, Vremja MN, Ogonjok ning Venemaa Kirjastajate Liitu. Järgmise aasta kevadel korraldab EALL Eesti ajalehtede esindajate vastukülaskäigu Moskvasse.

EALL on 46 ajalehte ühendav mittetulundusühing, mis tegutseb ajalehtede ühistes huvides ning kaitseb sõna- ja infovabadust.

EALL